Archive for 十月 2014

亲爱的领主们:   这个周末,培养坐骑、合成时装好福利!累计充值更送大奖!   服务器:1 [...]

亲爱的领主们:   这个周末,神奇魔罐再次来袭,累计消费送好礼!神兽之蹄更首次登场!   [...]

亲爱的领主们:   炽热的天气,来杯清凉的啤酒(¯﹃¯)口水!   服务器:全区 &nbs [...]

亲爱的领主们:   这个周末,合成宝石或守护水晶均可获得奖励!首充、累计消费更可赢取大礼!还等什么呢 [...]