Archive for 三月 2014

亲爱的领主们:   是时候想想怎样愚弄您身边的好友了!要毫无破绽,就必须绞尽脑汁!嘿嘿   [...]

亲爱的领主们:   志在峰巅的攀登者,需具备惊人的实力和超人的耐力。没有谁天生就是王者,没有谁生来就 [...]

伟大的领主们:   一个月一次的众神之战再度降临!领主们赶紧把宝石升华至更为高级的宝石吧。带上镶满宝 [...]

伟大的领主们:   强化英灵赠英灵活动又来啦!跟以往一样只需要购买商城出售的【超值圣魂包】越多就越有 [...]

亲爱的领主们:   无论您是首次充值或曾经充值,只要您在活动期间内充值任意金额即可获得一份丰厚的奖励 [...]

伟大的领主们:   灵兽再临!还未拥有灵兽的领主们,趁这次的机会,拥有它吧!   服务器: [...]