Archive for 十一月 2012

亲爱的领主们:   最近在《神曲》世界内发现生活在荒漠中的神秘龙族,它们在恶劣的环境下也能保持风一般 [...]

亲爱的领主们:   勇士们在城池内英雄之门发现怪物足迹,马上带上您的武器去探险吧!   服 [...]

亲爱的领主们:   《神曲》新版来临前夕,赶紧炼金聚魂来准备兑换美美的时装吧!   服务器 [...]

亲爱的领主们:   当当!所罗门之币礼包再度卷土重来,千万别错过抢购的好时机啦!   活动 [...]

亲爱的领主们:   勇士!拿起你的武器,攻打敌人的城池吧!   活动服务器:自由草原、迷雾 [...]